Podlediadau a Ffilmiau

Byd gwaith Sir Gâr

Drwy wrando ar gyfres Pod Profi a gwylio’r ffilmiau fe fyddi di’n gallu darganfod mwy am swyddi diddorol, gan dderbyn cyngor ar y sgiliau sydd eu hangen a pha gamau sydd angen i ti ddilyn i arwain at yrfa gyffrous o fewn Sir Gâr. 

Rydym wedi derbyn cyngor i ddewis sectorau yma gan y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De Orllewin Cymru sy’n pontio’r bwlch rhwng addysg a chyflogwyr yn y gobaith o greu economi cryf. Maent yn cynghori bydd yna dwf mewn swyddi o fewn y sectorau yma. 

Datblyga dy Sgiliau Byd Gwaith!​

Cyn i ti ddechrau ysgrifennu dy ddogfennau ymgeisio, cwblha ein cwis sgiliau er mwyn i ti ddod i adnabod dy hun a’th gryfderau.