THIS IS A TEMPLATE - DO NOT EDIT

THIS IS A TEMPLATE - DO NOT EDIT

Dere i adnabod dy sgiliau byd gwaith

Cwis Sgiliau Byd Gwaith

Dyma i ti gwis sydd yn mesur dy  sgiliau byd gwaith ac yn rhoi arweiniad i ti ar sut i’w datblygu ymhellach.

Rho gynnig arni!

Os wyt yn ansicr o dy sgiliau byd gwaith, rho gynnig ar y cyfle a dere i adnabod mwy am dy hun wrth ateb y cwestiynau!

CROESO I GWIS SGILIAU PROFI

Dysga mwy am dy hun wrth gwblhau ein cwis sgiliau

Trwy gwblhau'r cwis, fe fyddi di'n dod i adnabod a mesur dy sgiliau er mwyn eu datblygu ar gyfer y byd gwaith. Dyma sgiliau sy'n werthfawr i ti ar gyfer dy llwybr gyrfa ar draws pob sector gwaith.

Mi fydd dy ganlyniadau'n nodi'r cryfderau a'r gwendidau yn dy sgiliau byd gwaith. Er mwyn i ti allu eu datblygu ym mhellach, mi fyddi di'n derbyn mynediad i'n hadnoddau ar y wefan a fydd yn rhoi arweiniad i ti ar sut i ddatblygu dy sgiliau.