THIS IS A TEMPLATE - DO NOT EDIT

THIS IS A TEMPLATE - DO NOT EDIT

Podlediadau a Ffilmiau Ceredigion

Gweithgynhyrchu a Pheirianneg

Gweithgynhyrchu a Pheirianneg

Pod Profi

Rydym ni wrthi yn datblygu’r adran hon ar hyn o bryd. Rydym yn golygu creu cyfres Pod Profi a ffilmiau byr gan sgwrsio gyda nifer o bobl sydd wedi ein hysbrydoli ni gan ddarganfod mwy am eu swyddi diddorol. Byddan nhw yn rhannu pa fath o sgiliau sydd angen i lwyddo yn y byd gwaith o fewn y sector Gweithgynhyrchu a Pheirianneg.

>

Ffilmiau Profi

Rydyn ni wrthi’n datblgyu’r adran hon ar hyn o bryd. Dere nol i ddarganfod y cyfleoedd sydd a gael yng Ngheredigion.  

PodSheet

Rydyn ni wrthi’n datblgyu’r adran hon ar hyn o bryd. Dere nol i ddarganfod y cyfleoedd sydd a gael yng Ngheredigion.  

SGILIAU BYD GWAITH​

Trwy gwblhau'r cwis, fe fyddi di'n dod i adnabod a mesur dy sgiliau er mwyn eu datblygu ar gyfer y byd gwaith. Dyma sgiliau sy'n werthfawr i ti ar gyfer dy llwybr gyrfa ar draws pob sector gwaith.

Dere i adnabod dy sgiliau byd gwaith!

CWIS SGILIAU