THIS IS A TEMPLATE - DO NOT EDIT

Profiad Gwaith Maes Peirianneg a Bwyd

Profiad Gwaith Maes Peirianneg a Bwyd

Oed– 16+

Wythnos y profiad gwaith- 24ain o Fehefin tan yr 28ain o Fehefin.

Pwrpas y profiad– “…i roi’r cyfle i’r sawl sydd â diddordeb mewn peirianneg cael blas ar fyd gwaith go iawn, rhaglenni robot, defnyddio AI, delio â data tra’n arbennigo yn y maes bwyd a diod.”

FfurflenEOM 1350 MaB FDSW AMRC Cymru form (5) FINAL.pdf

Dyddiad Cau– 20.5.24