THIS IS A TEMPLATE - DO NOT EDIT

Prentis Rheoli Siop

Teitl– Prentis Rheoli Siop Lleoliad– Caerfyrddin Linc– Apprenticeship Jobs, Work in Carmarthen SA31 (with Salaries) | Indeed.com United Kingdom  

Prentis Amlsgiliau

Teitl– Prentis Amlsgiliau Cwmni– Cambria Maintenance Services Linc– Apprenticeship Jobs, Work in Carmarthen SA31 (with Salaries) | Indeed.com United Kingdom Dyddiad Cau– 12 o Fehefin  

Prentis Trydanol

Teitl– Prentis Trydanol Linc– Apprenticeship Jobs, Work in Carmarthen SA31 (with Salaries) | Indeed.com United Kingdom Dyddiad Cau– 12 o Fehefin  

Prentisiaeth Trin Gwallt

Teitl– Prentisiaeth Trin Gwallt Lleoliad– Caerfyrddin Linc– Apprenticeship Jobs, Work in Carmarthen SA31 (with Salaries) | Indeed.com United Kingdom    

Prentisiaeth Gofal Iechyd

Teitl – Prentisiaeth Gofal Iechyd Gwybodaeth– “Mae’r rhaglen Prentisiaeth Gofal Iechyd yn gyfle cyffrous a fydd yn eich galluogi i hyfforddi i ddod yn Nyrs Gofrestredig lawn trwy drefniant dysgu yn y gwaith.” Mwy o wybodaeth– https://biphdd.gig.cymru/gweithio-i-ni/swyddi-gwag-cyfredol/#!/job_list/s10/Prentisiaethau?_ts=1 Dyddiad Cau– 9.6.24  

Academi Gofal

Teitl– Academi Gofal Tudalen Academi Gofal – Ymunwch â’r Academi Gofal (llyw.cymru) Sut i Ymgeisio – Sut i ymgeisio (llyw.cymru) Sut i ysgrifennu datganiad ategol – Sut i ysgrifennu datganiad ategol (llyw.cymru) Dolen i’r ffurflen gais –Hyfforddai Academi Gofal – (tal.net)   Dyddiad Cau– 23ain o Fehefin  

Profiad Gwaith Maes Peirianneg a Bwyd

Profiad Gwaith Maes Peirianneg a Bwyd Oed– 16+ Wythnos y profiad gwaith- 24ain o Fehefin tan yr 28ain o Fehefin. Pwrpas y profiad– “…i roi’r cyfle i’r sawl sydd â diddordeb mewn peirianneg cael blas ar fyd gwaith go iawn, rhaglenni robot, defnyddio AI, delio â data tra’n arbennigo yn y maes bwyd a diod.” […]

Panel Sicrhau Ansawdd (18+oed) Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed- Powys

Teitl- Panel Sicrhau Ansawdd (18+) Panel Sicrhau Ansawdd- “Bydd y Panel yn craffu ar brosesau feysydd o gysylltiad yr Heddlu â’r cyhoedd, er enghraifft, achosion cwyn, cofnodion Stopio a Chwilio a’r ffordd mae’r heddlu’n trin galwadau a dderbynnir gan Ganolfan Gyfathrebu’r Heddlu h.y. galwadau 101 a 999. Mae materion a godir yn cael eu hystyried […]